Stopp i avloppet?

Ring innan du får en svår översvämning.
Vi har jour dygnet/ året runt.

054-18 90 00

Hetvattenspolning

Förebyggande underhåll för att undvika akutläget med svåra översvämningar.

054-18 90 00

Avloppsunderhåll för alla fastigheter

Med Höjdens Spol & Avloppsteknik får både stora och små fastigheter en komplett översyn av sitt avlopp. Vi är ett välrenommerat fullserviceföretag för allt inom avloppsunderhåll. Våra kunder är kvalitetsmedvetna villaägare, flerfamiljshus, fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar och industrier.

Totalkoncept- förebyggande tjänster och akuta lägen

Hetvattenspolning

Akuta stopp & underhåll

Avloppsrensning

Rotskärning & fräsning

Slamsugning

Tömning av avloppsbrunnar

Rörinfodring

Kostnadseffektiv renovering

Filminspektion

Upptäcka fel & brister

Upptining

Lösa upp isproppar

Några som redan upptäckt fördelarna med Höjdens Spol & Avloppsteknik

Höjdens Spol & Avlopptekniks kunder har höga krav på service och ser fördelarna med att anlita ett lokalt fullserviceföretag,
som kan ombesörja allt som rör fastigheternas avlopp.

Följ med oss och ta del av våra nyheter