Förebyggande rörspolning i Karlstad

Förebyggande rörspolning i Karlstad

Hetvattenspolning eller s.k. konceptspolning Under veckan genomför Höjdens Spol & Avloppsteknik förebyggande rörspolning i form av hetvattenspolning eller s.k. konceptspolning för bostadsrättsföreningen på Murargatan i Karlstad. Underhållet omfattar hela husets...
Ökad efterfrågan på våra spoltjänster

Ökad efterfrågan på våra spoltjänster

Utökning med ytterligare spolbil I takt med en ökad efterfrågan på kvalificerade spoltjänster för att förebygga stopp i avloppet, har vi på Höjdens Spol & Avloppsteknik utökat med ytterligare en spolbil. Den ökade efterfrågan på spoltjänster handlar mest om att...