Relining före och efter

Relining före och efter

Relining före och efter Den stora anledningen till att använda sig av relining för att laga avloppsstammar ochavloppsrör är att slippa bila upp golv och väggar för att byta ut de aktuella rören. Det medför ett mycket större jobb och blir därför avsevärt dyrare, många...