Vi är alltid tillgängliga

Våra spolbilar är alltid beredda när din fastighet är i behov av förebyggande eller akut rensning.

 

Nära dig med jourverksamhet dygnet runt

Vi arbetar i huvudsak inom Värmlands område med förebyggande och akuta åtgärder och löser de flesta avloppsproblem som kan uppstå. Vi erbjuder snabb service och dygnet/året runt avloppsjour med relativt kort inställelsetid eftersom våra spolbilar utgår från Karlstad.

Totalkoncept- Förebyggande

Totalkonceptet omfattar allt från akuta insatser till förebyggande tjänster som planerad hetvattenspolning, slamsugning, filminspektion, rotskärning/fräsning till renovering av trasiga avlopp med rörinfodring/ relining.

Du får även en översikt av fastighetens spillvattensystem, samt en dokumentation på eventuella fel och brister inklusive kostnadsförslag på åtgärder.

Vi genomför även spolning av färskvattenbrunnar, hydraulisk tryckning för tillrinning av vatten i brunnar och upptining av frusna ledningar.

Akut

När det är stopp i avloppet är det bråttom innan stoppet orsakar stora vattenskador och kostnader.

Vi erbjuder snabb service och dygnet/året runt jour med kort inställelsetid och vi når de flesta orter i Värmland inom ca 1-1,5 timmar.

Våra kunder

Vi riktar oss till privata villaägare, fastighetsbolag och industrier i alla storlekar där vi utför alla typer av uppdrag inom avloppsunderhåll och akuta insatser. Varje fastighetstyp med ett avlopp är en potentiell kund till oss.

Höjdens Spol & Avlopptekniks kunder är kvalitetsmedvetna och har höga krav på service. Kunderna ser fördelarna med att anlita ett fullserviceföretag som kan ombesörja allt som rör fastigheternas avlopp.

VVS Design

Boka förebyggande underhåll

Vi genomför förebyggande underhåll innan situationen blir akut och stora och dyra vattenskador kan uppstå.