Filminspektion av ditt avlopp

Vid återkommande stopp genomför vi en filminspektion för att hitta möjliga fel och brister.

Får du ofta stopp i avloppet?

Om du upplever att du får återkommande stopp i ditt avlopp trots förebyggande underhållsspolningar med jämna mellanrum är det dags att undersöka avlopp och rörstammar.

Vi undersöker ditt avlopp genom filminspektion

Det bästa sättet att ta reda på vad som orsakar återkommande stopp i  avloppssystemet är genom en filminspektion. En filminspektion av avloppet avslöjar snabbt om det finns skador i rören i form av sprickor, hål, rötter, förskjutningar, sättningar eller andra typer av brister som skulle kunna vara orsaker till problemen.

Efter en filmbesiktning kan rätt åtgärder sättas in för att få ordning på avloppet igen.

Med filminspektion ser vi fel och brister som kan åtgärdas

En filminspektion inleds alltid med en underhållsspolning för att få fri sikt i avloppssystemet. Efter spolningen går vi in med en belyst kamera och undersöker statusen och tar reda på vad som kan vara orsaken till problemen med avloppet. Ofta resulterar en filminspektion i någon form av åtgärder för att komma tillrätta med problemen.

I samband med inspektionen överlämnas dokumentation på eventuella fel och brister inklusive kostnadsförslag på åtgärder.

Boka en filminspektion

Vi genomför förebyggande underhåll innan situationen blir akut och stora och dyra vattenskador kan uppstå.