Tryckning av din vattenbrunn

Hydraulisk tryckning ökar tillrinning och ser till att du har gott om dricksvatten i din vattenbrunn.

Har du dålig eller ingen tillgång till vatten i din brunn?

Även en borrad brunn kan sina och det kan bero på en mängd orsaker som till exempel att grundvattensprickorna har slammat igen, vilket i sin tur gör att grundvattnet inte rinner till och fyller din brunn. Du får helt enkelt dålig eller ingen tillgång till vatten i din brunn.

 

Vid hydraulisk tryckning av din vattenbrunn får du tillgång till vatten igen.

Vi har olika möjligheter att åtgärda ingen eller dålig tillgång till vatten i brunnar där den bästa metoden är så kallad ”tryckning” eller vattenhydraulisk uppspräckning av grundvattensprickor med finare ord.

Det innebär att vi pressar vatten med högt hydrauliskt tryck i din brunn som rengör igenslammade sprickor och vattenkanaler. På så sätt kan vattnet återigen fylla din brunn. Vi kan även spränga i brunnen med dynamit men det kommer som sista åtgärd.

Pressar vatten med högt tryck

Förenklat går det till så att vi spänner fast en gummimanschett i borrhålet så att det blir helt tätt. Därefter pressar vi vatten med högt tryck, ca 100-150 bar, genom manschetten ner i borrhålet och brunnens grundvattensprickor.

Vi varierar trycket och djupet flera gånger för att sprickor och kanaler skall rengöras effektivt från slam, sand och andra partiklar som hindrar vattnets tillströmning. Vid tryckning utför vi även samma renspolning som vid missfärgat vatten. 

Vi utför åtgärden på både gamla och nyborrade brunnar och det tar i allmänhet några timmar med gott resultat i form av ökad vattentillströmning.

 

Boka en ”tryckning” av din brunn.

Med tryckning ser vi till att du får en bra vattentillströmning
och tillrinning till din brunn.