Relining före och efter

Den stora anledningen till att använda sig av relining för att laga avloppsstammar och
avloppsrör är att slippa bila upp golv och väggar för att byta ut de aktuella rören. Det medför ett mycket större jobb och blir därför avsevärt dyrare, många dagars störande buller och mycket damm som stör de inneboende.

Relining uppdraget

I det här aktuella fallet, var rören trasiga i bottenplattan, med en gjuten betongtrapp på insidan och utsidan, vilket skulle innebära ett omfattande bilarbete. Istället för att bila upp betonggolvet i själva plattan, samt riva trappan innanför och utanför huset kunde vi laga de trasiga avloppsstammarna med relining.

Rören före relining

På den här filmen ser du hur röret ser ut innan relining åtgärder.

 

Rören efter relining

Här ser du hur rören ser ut efter relining arbetet.

 

Såhär går det till när vi relinar trasiga rör

Kunden upplever ofta stopp i avloppet och kontaktar oss för åtgärder.

Den första åtgärden blir att rensa och spolar ent rören för att kunna gå in med kameran och filma. Med kameran och filmen ser vi statusen på rören, vad som orsakar stoppen, hur omfattande den aktuella skadan är och vart på rören skadorna finns.

Vi tar därefter fram ett kostnadsförslag för lagning med relining (rörinfodring). I de allra flesta fall går det att åtgärda med vår metod för relining och är avsevärt mycket för plånboken. Kunden slipper dessutom allt buller och damm som uppstår vid bilning av betongplattor, golv och väggar.

Får du ofta stopp i avloppet? Då är det dags att besikta dina rör genom filmning.

Boka en spolning och filmning här!

 

Fakta (hämtad från Sacpro AB):

Sacpipe connection systems återställer stammens funktion

Relining med Sacpipe Connection System återställer stammens funktion nästan oavsett hur dåligt skick rören är i. Det spelar ingen roll om det är hål, sprickor, skarvförskjutningar eller till och med saknas bitar av ledningen. Sacpipe connection system installeras i den trasiga eller gamla stammen och skapar ett helt nytt självbärande rör inuti det gamla röret. Det nya röret har en förutbestämd godstjocklek och är lika hållbart som ett nytt PP_rör. Fördelen är att röret är helt fritt från skarvar, från början till slut, via alla förgreningar, oavsett hur lång sträckan är.

Brawoliner

Brawoliner är ett flexibelt sömlöst foder. Det är marknadens enda polyesterfoder som är rundstickat och har en polyuretan-coating. Det gör att den klarar stora dimensionsförändringar och 90° böjar. Rören får en förutbestämd godstjocklek i hela rörsystemet.
Materialet i det härdade röret blir mycket kraftfullt och har egenskaper motsvarande ett konventionellt industriellt tillverkat avloppsrör. Produkterna är väl beprövade med fokus på kvalitet i varje detalj. För dej som installatör innebär det att du får en produkt som du kan lita på, du får bästa möjliga resultat varje gång och du kan därmed lämna garanti på din installation.

Brawoliner HT

HT är Brawoliners nya serie av foder för extra höga krav. De är utvecklade för att klara höga temperaturen eller stora temperatur variationer. Vilket ibland kan vara ett krav vid renovering av avloppssystem i fastigheter, då speciellt i industrifastigheter. Ger en dimensionsstabilitiet även vid hög värme, upp till 93°C.

Epoxi

Epoxi som ingår i Sacpipe Connection System kommer från Brawoliner som är världsledande tillverkare. Det finns fyra olika sorter, beroende på vilken arbetstid och härdtid installatören önskar, samt om det nya röret kommer utsättas för hög värme eller inte. Epoxin är speciellt utvecklad för avlopprör i mark och i byggnader och avger inga miljöfarliga ämnen i fullhärdat tillstånd.

Läs mer på Sacpro AB:s hemsida

Share This