Renovering med rörinfodring

Vi renoverar ditt avlopp på kort tid med rörinfodring istället för kostsamma stambyten.

 

Får du ofta stopp i ditt avlopp?

Det kan bero på att avloppsrören är föråldrade och har skavanker som hindrar avloppsvattnets framfart och istället bygger hinder i rören, som utvecklas till stopp i avloppet med kostsamma vattenskador som följd om oturen är framme.

 

Rörinfodring – Snabb och effektiv metod för renovering av ditt avlopp

Med rörinfodring, eller relining som det också heter, kan vi på ett kostnadseffektivt och snabbt sätt renovera dina avloppsrör så att du slipper återkommande stopp i avloppet. Det innebär att rören rensas och infodras med nytt material istället för att byta ut hela rör eller rörstammar.

Ett traditionellt byte av avloppsrör är ett omfattande ingrepp, där väggar och golv måste bilas upp för att vatten- och avloppsledningarna ska kunna friläggas. Det kan även innebära att de boende måste evakuera bostaden under tiden arbetet utförs. Med rörinfodring/ relaining kan detta unvikas vilket spar stora kostnader.

Rörinfodring/ relining – ett kostnadseffektivt stambyte för att slippa återkommande stopp i avloppet.

Rörinfodring/Relining som återställer stammens funktion

Relining med Sacpipe Connection System återställer stammens funktion nästan oavsett hur dåliga rören är. Det kan finnas sprickor, hål eller skarvförskjutningar i ledningen. Sacpipe Connection system installeras i den trasiga ledningen eller stammen och skapar ett helt nytt självbärande rör i det gamla röret. Renoveringen kan göras utan onödig rivning av golv och väggar.

 

Såhär går det till när vi genomför relining med Sacpipe Connection System.

  • Först filmas och inspekteras rören.
  • Avloppsrören rensas från rost och beläggningar.
  • Ett sömnlöst flexibelt foder impregneras med härdplast.
  • Fodret vrängs på plats med hjälp av tryckluft. (Sacpipe Connection System använder sig av ett industriellt tillverkat material som är testat, identifierbart och spårbart. Sacpipe connection system ger en förutbestämd godstjocklek med en slät yta i rörern och klarar böjar upp till 90 grader och dimensionsförändringar utan problem).
  • Stickledningar öppnas med hjälp av en robotfräs.
  • Ett prefabricerat grenrör monteras och impregneras på ett specialverktyg, anpassat  för den aktuella grentypen.
  • Grenröret installeras med tryckluft och härdar på plats i röret. Verktyget demonteras när grenröret är härdat.
  • Nu kan anslutande rör installeras så att det överlappas och ger ett skarvlöst rörsystem med 100% täthet.

Sacpipe Connection System ger ett självbärande rörsystem med en förutbestämd godstjocklek, fritt från skarvar från början till slut med en hållbarhet  motsvarande nya PP-rör.

Läs mer på Sacpipe hemsida.

 

Renovera ditt avlopp med rörinfodring

Vi renoverar ditt avlopp på kort tid med rörinfodring istället för kostsamma stambyten.