Renovering med rörinfodring

Vi renoverar ditt avlopp på kort tid med rörinfodring istället för kostsamma stambyten.

 

Får du ofta stopp i ditt avlopp?

Det kan bero på att avloppsrören är föråldrade och har skavanker som hindrar avloppsvattnets framfart och istället bygger hinder i rören, som utvecklas till stopp i avloppet med kostsamma vattenskador som följd om oturen är framme.

 

Snabb och effektiv metod för renovering av ditt avlopp

Med rörinfodring, eller relining som det också heter, kan vi på ett kostnadseffektivt och snabbt sätt renovera dina avloppsrör så att du slipper återkommande stopp i avloppet. Det innebär att rören rensas och infodras med nytt material istället för att byta ut hela rör eller rörstammar.

Ett traditionellt byte av avloppsrör är ett omfattande ingrepp, där väggar och golv måste bilas upp för att vatten- och avloppsledningarna ska kunna friläggas. Det kan även innebära att de boende måste evakuera bostaden under tiden arbetet utförs. Med rörinfodring/ relaining kan detta unvikas vilket spar stora kostnader.

Rörinfodring/ relining – ett kostnadseffektivt stambyte för att slippa återkommande stopp i avloppet.

Använd avloppet efter en timme

Vi inleder arbetet med en rensning av avloppsrören med ett mekaniskt verktyg som roterar med anpassade kättingar och svarvstål efter rördimensionen. Rostflagor och andra partiklar spolas bort så att röret blir helt rent innan eftertorkning sker med fläktar så att rören blir torra från synligt vatten.

 

Infodringen sker med en 2-komponents glasarmerad polyesterplast som tillsammans med en härdare blandas och sprutas/slungas ut på rörväggarna med en tjocklek av ca 1,5 mm åt gången genom ett appliceringshuvud (se film).

Proceduren genomförs 2-3 gånger tills infodringen får en tjocklek av ca 3mm. Härdtiden på en timme gör att avloppet kan börja användas kort efter att infodringen är genomförd, dokumenterad, filmad och klar för användning.

Renovera ditt avlopp

Vi renoverar ditt avlopp på kort tid med rörinfodring istället för kostsamma stambyten.