Rotskärning och fräsning

Med våra moderna och effektiva spolbilar utför vi rotskärning och fräsning av avlopp och ledningar.

Får du ofta stopp i avloppet?

Det kan bero på att rötter som är ett vanligt förekommande problem i avloppsrör som ligger nergrävda i marken. Ofta beror det på att rötterna trängt sig in i skarvarna på rörsystemet och med tiden täpper till i avloppssystemet med översvämningar som följd.

Vi skär och fräser bort rötterna från ditt avlopp

Om det under filminspektionen visar sig att det är rötter som täpper till i dina avloppsrör åtgärdar vi det genom rotskärning och fräsning. För att genomföra en effektiv rotskärning och rensa avloppet från rötter använder vi oss av mekaniska verktyg i kombination med vatten under högt tryck.

Om stoppet skulle bestå av hårdare material såsom fogmassa, betong eller liknande genomför vi en fräsning istället med samma metod som skärning fast med andra verktyg. Både skärning och fräsning ger rena och fina avloppsrör efter vårt arbete.

Genomförande av rotskärning och fräsning

Vi inleder arbetet med en underhållsspolning följt av en filminspektion för att  få en bild av hur det ser ut i avloppet och att det är rötter som är orsaken till problemen. Vi går in i röret med våra mekaniska verktyg som i kombination med vatten under högt tryck skär bort och slår sönder rötterna, där rotresterna spolas bort med högtrycksvattnet och efterlämnar rena och fina avloppsrör.

I samband med rotskärningen eller fräsningen filmar vi avloppsystemet för att säkerställa att rören är rena och fina och åter fyller sin funktion som riktiga avloppsrör.

Boka en filminspektion

Vi genomför förebyggande underhåll innan situationen blir akut och stora och dyra vattenskador kan uppstå.