Slamsugning av din anläggning

Schemalagd slamsugning förebygger dyra incidenter som översvämningar och driftstopp.

När gjorde du en tömning eller slamsugning sist?

Genom regelbunden eller schemalagd tömning kan du undvika akuta och kostsamma situationer och incidenter som eventuella översvämningar eller rent av driftstopp av din anläggning, som kan bli fallet om du har missat att beställa en tömning i tid.

Vi genomför regelbunden tömning eller slamsugning av din anläggning

Vi genomför grundliga tömningar enligt schemalagda uppdrag och arbetar åt såväl kommuner, företag och fastighetsägare. Vår maskinpark klarar av såväl trekammarbrunnar, septiktankar, reningsverk och rännstensbrunnar.

Avtal och schemaläggning ger dig trygghet

Vanligtvis upprättar vi ett enkelt avtal där vi schemalägger tömning eller slamsugning av din anläggning med regelbundenhet och jämna mellanrum så att din anläggning fungerar på ett bra sätt utan avbrott.

Under tömningstillfällena arbetar vi snabbt och effektivt för att inte störa din verksamhet.

Boka en tömning eller slamsugning

Vi genomför förebyggande underhåll innan situationen blir akut med kostsamma avbrott.