Spolning av vattenbrunnar

Vi spolar din färskvattenbrunn och ledningarna så att det blir rent och ger ett gott dricksvatten.

Grumligt eller missfärgat dricksvatten i brunnen?

Det händer att vattnet i enskilda brunnar blir grumligt eller missfärgat och det kan bero på olika orsaker. Efter år av vattenuttag i brunnen kan det vara så att det under tiden har dragit med sig en del material när det runnit till vatten från grundvattensprickorna som lagt sig på brunnens botten.

När materialet nått upp till pumpen blir vattnet grumligt när den suger in en blandning av vatten och material.

Vi spolar rent din färskvattenbrunn och ledningarna

Vi åtgärdar detta genom att vi spolar och sköljer ur brunnen, pumpen och ledningarna genom en färskvattenspolning. Brunnen, pumpen och ledningarna blir rena och fräscha och ökar därmed kvalitén på dricksvattnet. Vi rekommenderar en färskvattenspolning med jämna mellanrum för att bibehålla god kvalitet på dricksvattnet.

Kontakta oss gärna för en spolning där vi också kan göra en bedömning på hur ofta spolningen behöver genomföras för att din brunn skall må bra och leverera rent, fräscht och gott färskvatten.

Grundligt och metodiskt

Vi arbetar grundligt och metodiskt när vi spolar rent din brunn för att resultatet skall bli så bra som möjligt för att få ett rent, fräscht och gott dricksvatten.

  • Renspolning av pumpslang invändigt när den hänger i brunnen.
  • Upptagning av vattenpump och pumpslang.
  • Renspolning utvändigt av slang och pump vid upptagning.
  • Renspolning av vattenpump.
  • Uppvindning av slang och pump på vinda.
  • Renspolning av brunn med färskvatten.
  • Återmontage av pump och slang i borrhålet.
  • Inspektion av kabelfastsättning på slang, förbättring vid behov.
  • Uppstart av pumpanläggning.
  • Test av dricksvattnet.

Boka en färskvattenspolning

Vi spolar din färskvattenbrunn så att den blir ren och fräsch och ger dig ett gott dricksvatten med bibehållen kvalité.