Tining av frusna vattenledningar

Vi tinar dina frusna vattenledningar så att du får vatten och undviker kostsamma frostskador.

 

Behöver du tina dina frusna vattenledningar?

Har du inte grundvärme i ditt fritidshus eller byggnader under vinterns kalla och bistra månader kan det uppstå isproppar i rörsystemen vilket ofta orsakar stopp. Om du har riktigt otur kan dessutom rören sprängas och orsaka vattenläckage eftersom vattnet expanderar under stora krafter när det fryser till is.

Vi tar bort ispropparna och tinar dina vattenledningar!

Alla våra spolbilar är utrustade med hetvatten som vi använder för att värma frusna vattenledningar, avlopp och lösa upp isproppar. De kan annars vara en fara för rören som kan sprängas när det frusna vattnet expanderar.

Reda ut orsakerna till frusna ledningar

Vi använder oss av olika mindre ledningar i vilka vi tillför varmvatten under tryck till de frusna vattenledningarna som i sin tur värms upp och löser ispropparna. När ledningarna har tinat och fungerar igen är det viktigt att ta reda på orsaken till att ledningarna frusit. Detta för att åtgärda och förhindra återkommande händelser med frusna ledningar.

Boka en tining av frusna ledningar

Boka en tining av dina frusna ledningar innan isen spränger sönder rören med vattenläckage som följd.